Pismo mladom gay katoliku

Pismo je objavljeno u Međunarodnoj katoličkoj teološkoj reviji Concilium u broju posvećenom „Homoseksualnostima“ (siječanj 2008). PDF | Castellano | Deutsch | English | Português